Andelskassen Varde

Tilmeldingslister 2023

Her kan du se, hvad du er tilmeldt

P & T  lørdag 8. april 10.00-15.00. Forårsfiskeri.

Jeppesens sø.


1. Søren Mikael Pedersen

2. Martin Thomsen

3. Flemming Thomsen

4. Knud Jensen

5. Ebbe Frøsig

6. Morten Aagaard

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


P & T Lørdag d. 6. maj 10.00-15.00. Klubmesterskab

Jeppesens sø.


  1  Søren Mikael Pedersen
  2  Knud Jensen
  3  Morten Jensen
  4  Morten Aagaard
  5 
  6
  7 
  8 
  9  
10  
11  
12 
13  
14  
15.

P & T Fredag d. 26. maj 17.00-21.30. Aftenfiskeri

Jeppesens sø.


1. Søren Mikael Pedersen

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

P & T  fredag 25. august. Sensommer aftenfiskeri 17.00-21.30 Jeppesens sø.

  1. Søren Mikael Pedersen
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
10  

11.

12.

13.

14.

15.

P & T lørdag 16. september efterårsfiskeri 10.00-15.00

Jeppesens sø


1. Søren Mikael Pedersen

2. Knud Jensen

3. Morten Aagaard

4. Anna J M Pedersen

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 P & T lørdag 7. oktober P&T Cup 10.00-15.00

Jeppesens sø


1. Knud Jensen

2. Søren mikael Pedersen

3. Anna J. M. Pedersen

4. Knud Høgh

5. Ebbe Frøsig

6. Morten Aagaard

7. Christian Petersen

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

P & T Finale. Lørdag 4. november 10.00-15.00

Jeppesens sø


1. Knud Jensen

2. Christian Petersen

3. Morten Aagaard

4. Knud Høgh

5. Martin Thomsen

6. Flemming thomsen

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

P&T sæsonafslutning. Lørdag den 25. november kl 10.00-15.00  Jeppesens sø

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13,

14.

15.

Foreløbige 50-kroners fiskeri.


17. juni kl 11.00-14.00

16. december kl. 11.00-14.00

28. december kl. 11.00-14.00


TILMELDING:

Søren M. P.
Tlf.:  51 74 77 76
E-mail: awsop@post.tele.dk