Andelskassen Varde

Tilmeldingslister 2023

Her kan du se, hvad du er tilmeldt

P & T  lørdag 8. april 10.00-15.00. Forårsfiskeri.

Jeppesens sø.


1. Søren Mikael Pedersen

2. Martin Thomsen

3. Flemming Thomsen

4. Knud Jensen

5. Ebbe Frøsig

6. Morten Aagaard

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


P & T Lørdag d. 6. maj 10.00-15.00. Klubmesterskab

Jeppesens sø.


  1  Søren Mikael Pedersen
  2  Knud Jensen
  3  Morten Jensen
  4  Morten Aagaard
  5 
  6
  7 
  8 
  9  
10  
11  
12 
13  
14  
15.

P & T Fredag d. 26. maj 17.00-21.30. Aftenfiskeri

Jeppesens sø.


1. Søren Mikael Pedersen

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

P & T  fredag 25. august. Sensommer aftenfiskeri 17.00-21.30 Jeppesens sø.

  1. Søren Mikael Pedersen
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
10  

11.

12.

13.

14.

15.

P & T lørdag 15. september efterårsfiskeri 10.00-15.00

Jeppesens sø


1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 P & T lørdag 7. oktober P&T Cup 10.00-15.00

Jeppesens sø


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

P & T Finale. Lørdag 4. november 10.00-15.00

Jeppesens sø


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

P&T sæsonafslutning. Lørdag den 25. november kl 10.00-15.00  Jeppesens sø

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13,

14.

15.

Foreløbige 50-kroners fiskeri.


17. juni kl 11.00-14.00

16. december kl. 11.00-14.00

28. december kl. 11.00-14.00


TILMELDING:

Søren M. P.
Tlf.:  51 74 77 76
E-mail: awsop@post.tele.dk