Andelskassen Varde

Å, kyst og hav

Ture på Lillebælt

P.g.a. svigtende tilmelding sidste år. har vi endnu ikke planlagt fladfisketure på Lillebælt. Men hvis nogen er interesseret i en tur arrangerer vi gerne. Lad os høre fra jer, hvis I er interesseret!


Aftenture eller hverdagsture med MS NEPTUN kan arrangeres med kort varsel, hvis dette har interesse - f.eks. på fredage fra 18.00 - 23.00. Fra midt i maj til midten af september er disse ture gode, og NEPTUN sejler som regel. hvis vi blot er mindst 10 deltagere.
Forslag til ture andetsteds i indre danske farvande - f.eks. Storebælt, Langelandsbæltet, Åbenrå Fjord modtages gerne.

Vil du gerne på Nordsøen, finder du her en god arrangør
www.emma-line.dk
www.ms-muddi.dk

Alle kan frit tilmelde sig deres ture.
Vi er naturligvis gerne behjælpelige
.

Her ses Anna med en lille torsk(fisken) og én af mere end 300 fladfisk på turen sidste år.

Varde Å
Der er efterhånden mange laks i Varde Å.
Vi arrangerer gerne en fællestur f.eks. med en erfaren guide, som kan vise dig hotspots og fortælle om fisketeknik efter laks og havørred.

Tilmelding

Tlf.: 75 26 75 55   -   e-mail: watelle@c.dk

Tlf.: 75 24 19 70 - 51 74 77 76   -   e-mail:
awsop@post.tele.dk